måndag 14 november 2016

Nu godkväll och godnattNu godkväll och godnatt!
Sov så gott, lilla skatt,
sov så gott och dröm sött,
för du är ju så trött.
//: Sov så gott, lilla vän,
tills du vaknar igen! ://

Nu godkväll och godnatt!
Här har änglar sej satt.
Nu de vakar och ser
hur i drömmen du ler.
//: På ditt barnsliga vis
dröm om Guds paradis! ://
 .

fredag 19 augusti 2016

Herre, tack att du som gett oss livet

 

Herre, tack att du som gett oss livet
också ger oss maten på vårt bord!
Du har omsorg om varenda mänska,
för det har du lovat i ditt ord.
Nu så vill jag tacka dej
för allting som du ger till mej,
varenda dag så vet jag det
att du älskar mej!
Herre, tack att du som gett oss livet
också ger oss maten på vårt bord!
Amen.

lördag 16 juli 2016

Vi ska inte rubbas
1. //: Vi ska inte rubbas,
fasta ska vi stå ://
Ja, liksom träd vid källans klara vatten
fasta ska vi stå.

2. //: Mot allt ont i världen
fasta ska vi stå ://
Ja, liksom träd vid källans klara vatten
fasta ska vi stå.

3. //: Tills vi vinner seger
fasta ska vi stå ://
Ja, liksom träd vid källans klara vatten
fasta ska vi stå. 

torsdag 30 juni 2016

Gud, vår fader, du är nära
Gud, vår fader, du är nära.
Vart vi går så är du med.
Utav dig vill jag få lära
sanning, rättvisa och fred.
Tack för livet som du ger mig,
rymd och skogar, jord och hav.
Gör mig sådan du vill ha mig,
använd mig varenda dag.

[Text och copyright Margareta Melin, publ. med tillstånd]

Vi tackar dig Gud i advent

Vi tackar dig Gud i advent
för det fina som en gång hänt,
att du som är stor ville bli
en vanlig mänska som vi.

[Text och copyright Margareta Melin, publ. med tillstånd]

måndag 23 maj 2016

Välsigna hus, välsigna bord
Välsigna hus, välsigna bord,
välsigna hela denna jord.
Välsigna oss med kraft och mod,
Gud Fader, Son och Ande god!

(Psalmen kan sjungas som 4-stämmig kanon).

Här är rörelser till den norska psalmtexten (istället för "din milde hånd" kan "kraft och mod" tecknas - med framåt utsträckta armar som glatt spänns före det avslutande korstecknet med öppen hand):
Velsign vårt hus, velsign vårt bord, velsign den hele vide jord.
Velsign oss med din milde hånd, Gud Fader, Sønn og Hellig Ånd.