torsdag 27 juni 2019

Än idag ropar Jesus, Mästaren


Än i dag ropar Jesus, Mästaren:
Res dej upp och följ med mej!
I Guds rike finns plats för varenda en.
Res dej upp och följ med mej!
Lämna det som binder dej,
- res dej upp och följ med mej! -
låt det inte hindra dej.
Res dej upp och följ med mej!
Följ mej!
Följ mej!
Res dej upp och följ med mej!
Följ mej till livets stora mål.
Res dej upp och följ med mej!

 

Stilla natt

Herre, signe du och råde
Herre, signe du och råde
och bevare du oss väl.
Herre, ditt ansikt i nåde
lyse alltid för vår själ.
Herre Gud, dig till oss vänd
och din frid oss allom sänd.
O Gud Fader, Son och Ande,
dig ske pris i allo lande!

söndag 31 mars 2019

Våran storebror är kärleken självSe Ingemar Olssons text här!

v. 4 (av A.H):
När för våran skull på korset han dog,
såg det ut som om allt var slut.
Men från döden alla nycklar han tog,
och ur graven gick han ut.
Och var och en som tror
på våran storebror
och litar på hans ord
blir pappas barn.
Våran storebror är kärleken själv,
han är pappa upp i dan.