tisdag 25 april 2017

Vår Far i himlen
//: Vår far i himlen,
låt ditt namn bli helgat,
låt ditt rike komma,
låt din, din vilja ske.
Låt den ske på jorden
som den sker i himlen,
brödet vi behöver
ge oss idag ://
Och förlåt oss alla våra skulder,
liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss,
och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Amen.
//: Ditt är riket,
din är makten,
din är äran
i all, all evighet.
Ditt är riket,
din är makten,
din är äran
i all, all evighet. ://

Fem Moseböcker kommer
1. Fem Moseböcker kommer, Josua, Domar, Rut,
två Samuels, två kungars, två krönikor till slut.
Sen Esra och Nehemja och Ester rullar fram,
och Job och Davids psalmer har växt på samma stam.

2. Så har vi Ordspråksboken och så Predikaren,
så kommer Höga Visan, ja, störst är kärleken.
Jesaja, Jeremia med Klagovisorna,
Hesekiel och Daniel, ja, läs profeterna!

3. Hosea, Joel, Amos, Obadja är så kort,
och Jona, Mika, Nahum får inte komma bort.
Habackuk och Sefanja och Haggaj möter vi,
sen hittar vi Sakarja och sist står Malaki.

4. I Nya testamentet finns vatten för vår törst:
Matteus, Markus, Lukas, Johannes kommer först,
Apostlagärningarna och Paulus Romarbrev,
och två brev till Korint, ja, åt många håll han skrev:

5. Galatien och Efesus, Filippi och Koloss´,
två fick Tessaloniki, och två Timoteos,
ja, Paulus brev till Titus och Filemon oss nått,
och brevet till hebréerna av okänd hand vi fått.

6. Sen är ett brev av Jakob, av Petrus har vi två,
och tre är av Johannes, och Judas kommer så.
Sist kommer Uppenbarelseboken underbar.
För allt vi tackar Herren, som är och blir och var! 

lördag 8 april 2017

Du omsluter mej på alla sidor


Du omsluter mej på alla sidor
och du håller mej i din hand.
Du omsluter mej på alla sidor
och du håller mej i din hand.

onsdag 29 mars 2017

Lille David, spela på harpa
//: Lille David, spela på harpa, halleluja! ://

1. David var en herdegrabb,
med sten och slunga var han snabb.
Lille David, spela på harpa...

2. Josua var son till Nun,
han blåste ner murar med basun.
Lille David, spela på harpa...

tisdag 21 mars 2017

Jag ville vara i Betlehem


 

1. Jag ville vara i Betlehem 
och se vad herdarna såg; 
se grottan, djuren och allra helst 
se krubban där Jesus låg. 

2. Han föddes fattig i hemlighet 
och himlen fylldes av sång; 
för himlen visste att han var Gud 
och mänska på samma gång.


©Margareta Melin (publ. med förf:s tillstånd)

tisdag 28 februari 2017

Öppna mina knutna händer
Öppna mina knutna händer,
så att jag kan ta emot,
öppna mina slutna ögon
så att jag kan se,
öppna också hela hjärtat
så att jag kan ta emot
livet som du anförtror mej
nu och varje dag.

lördag 7 januari 2017

Himmelen är härligt blå

Lång version:


Kortare version: 
Alt. koral:1. Himmelen är härligt blå, 
ljuvlig att få titta på!
Gyllne stjärnor ler och blinkar,
ja, det är som om de vinkar
//: oss från jorden upp till sej ://

2. Det var mitt i julens natt,
tusen stjärnor lyste matt,
men så kom i natten kalla
en som överglänste alla,
//: som en liten stjärnesol ://

3. När den stjärnan ljus och blid
visat sej vid midnattstid,
tänkte de i österns rike
att en kung förutan like
//: hade fötts i Juda land ://.

4. Visa män från österland
drog igenom öknens sand
för att komma kungen nära,
fram till honom gåvor bära
//: och sin varma hyllning ge ://

5. Så till slut låg framför dem
slottet i Jerusalem.
Men Herodes var så sliten,
han var kung men inte liten,
//: inte barnet som de sökt ://

6. Färden gick till Betlehem,
där kung David haft sitt hem. 
Stjärnan hjälpte dem att finna
huset där en fattig kvinna
//: satt med barnet i sin famn ://

7. Stjärnan ledde visa män
fram till Jesus, Frälsaren.
Vi har också fått en stjärna,
om vi följer den så gärna
//: kommer vi till Jesus fram ://

8. Stjärnan som till målet för,
den som oss så glada gör,
är Guds ord, vårt ljus det klara,
som han låtit uppenbara
//: för att leda oss till sej ://