fredag 20 oktober 2023

Ljuvligt och gott är att syskon


//: Ljuvligt och gott är att syskon
lever i frid tillsammans ://
//: Där ger Herren själv
evig välsignelse ://


Text: Ur Psaltaren 133
Musik: Israelisk folkmelodi ("Hine ma tov umanaim")

onsdag 20 september 2023

Sackeus var en liten man


1. Sackeus var en liten man,
en pyttepytteliten man.
Han klättrade upp i ett mullbärsfikonträd
för att Herren Jesus se,
för att Herren Jesus se.

2. Och Jesus lyfte blicken opp
mot mullbärsfikonträdets topp.
Sen sa han: Sackeus, skynda dej ner,
för idag vill jag gästa i ditt hus,
för idag vill jag gästa i ditt hus!

måndag 8 maj 2023

Maria Magdalena var

  

 

1. Maria Magdalena var
en tjej vars minne har levt kvar
hos många i två tusen år,
//: en stark person, som ni förstår ://

2. Maria hette många då,
hon var från Magdala, och så
blev Magdalena ett sånt namn
//: som skilde dem ifrån varann ://

3. De sju demoner som hon haft
vek undan genom Jesus´ kraft.
Av Gud sju andar fick hon sen,
//: den sjufalt gode Hjälparen ://

4. Maria följde Jesus glad,
från by till by, från stad till stad.
På samma väg, så Lukas skrev,
//: Susanna och Johanna klev ://

5. Till påsk hon såg vid kors och grav
att han var död som hon höll av,
och den uppståndne Frälsaren
//: hon tog för trädgårdsmästaren ://

6. "Var har du lagt den dödes kropp?"
sa hon till honom utan hopp.
"Maria", sa han. Hon fick le:
//: "Rabbouni, käre Mästare!" ://

7. "Maria, släpp mej", Jesus sa,
"gå, vittna för lärjungarna!"
Apostlarnas apostel är
//: ett namn hon därför ofta bär ://

8. Att vittna om vad Herren gjort
är både underbart och stort.
Maria gick med glädjebud,
//: och vi får också gå med Gud ://

torsdag 16 mars 2023

Jag är livets bröd

 Jag är livets bröd,
jag är livets bröd,
den som kommer till mej ska aldrig hungra,
jag är livets bröd.

Jag är levande vatten,
jag är levande vatten,
den som tror på mej ska aldrig törsta,
jag är livets bröd.


Text: Jesus (Joh. 6:35)
Musik: Anders Gerdmar 1974 (20 år) 

torsdag 29 december 2022

Johannes Sebedaiosson


1. Johannes Sebedaiosson
var inte så långt hemifrån
och fiskade med storebror,
//: när Jesus gav en gåva stor ://

2. "Följ med mej!", sa han till de två,
två andra bröder likaså.
De fick nu var sin andel i
//: vår Herres mänskofiskeri ://

3. Snart hade fyra blivit tolv
som sändes två och två till folk.
Men Åskans söner tog till hot,
//: när vissa inte tog emot ://

4. "Vi ber väl att en blixt far ner
i folk som inte rum oss ger?"
Men strängt sa Jesus om sånt där:
//: "Ni vet inte vems barn ni är!" ://

5. Och mor Salome kom och bad
vår Herre göra henne glad
och ge åt pojkarna en plats
//: där ännu ingen mänska satts ://

6. "Men dricker ni den bägare
som jag ska dricka?" frågade
vår Herre bröderna som sa:
//: "Naturligtvis, det kan vi, ja!" ://

7. "Ni ska få dricka den", sa han
som liv åt oss med smärta vann.
"Men platsen vid min sida kan
//: min Fader ge, och bara han." ://

8. När Jesus fästes på det kors,
där han fick ge sitt liv för oss,
så var Johannes där och såg,
//: fick veta sen var graven låg ://

9. På påskdagsmorgonen han sprang
så fort att Petrus inte hann.
"Det är ju Herren!" skrek han sen
//: där Jesus stod vid sjön igen ://

10. Från pingst han främst med Petrus var,
men med Maria fanns han kvar.
Hans plikt mot henne, den var stor,
för Jesus sa ju: "Se din mor!"

11. Johannes evangelium
berör oss fast hans röst är stum.
Johannes uppenbarelse
//: bär bud till varje varelse ://

12. Så skickade han även brev,
visst läser vi de tre han skrev?
Och kärlekens apostel är 
//: det namn den gamle bland oss bär ://

13. Förvisad först till Patmos´ ö,
han sen i Efesos fick dö.
På tredje juldan firas visst
//: vår fjärde ur-evangelist ://

tisdag 20 december 2022

S:t Tomas kallas Tvillingen1. S:t Tomas kallas Tvillingen,
vid påsk dessutom Tvivlaren.
Att Jesus skulle dödas då,
//: det var han ändå säker på ://

2. "Vi går väl dit och dör vi med",
sa han och gav ett klart besked
om vem som var hans bäste vän,
//: om Herren Jesus, Mästaren ://

3. Men först fick han och andra se
hur Lasaros blev levande.
Det där gav nåt att tänka på,
//: kan döda redan här uppstå? ://

4. "Nu går jag dit ni vägen vet!"
sa Jesus; Tomas motsa det:
"Vi vet inte vart du ska gå,
//: hur kan vi veta vägen då?" ://

5. "Jag är ju Vägen, Sanningen
och Livet själv," sa Mästaren,
"och därför kommer ingen sej
//: till Fadern utom genom mej." ://

6. När Jesus korsfästes och dog,
hans bästa män till flykten tog.
Av stackars Tvillingtomas var
//: det inte mycket som fanns kvar ://

7. Han var så säker: allt var slut,
man kunde knappt få honom ut.
Att Jesus uppstått sa man ju,
//: men Tomas trodde inte nu ://

8. "Jag tror det aldrig utan att
se kroppen de i graven satt
och sticka fingret i hans sår,
//: min hand i sidan om det går!" ://

9. Fast nästa gång var Tomas där,
när Jesus sa: "Kom, känn nu här
och tvivla inte utan tro!"
//: "Min Herre och min Gud - jag tror!" ://

10. "Då du har sett mej tror du så",
det säger Herren Jesus då,
"men saliga är alla de
//: som tror mitt ord utan att se!" ://

11. När Petrus gav dem chansen sen,
tog Tomas och fem andra den.
"Vi fiskar med dej!" sa de glatt,
//: men inget fick de denna natt ://

12. "Lägg ut till höger, ska ni få!"
sa Jesus själv som kommit då.
De trodde nu utan att se,
//: fick fiskar hundrafemtitre! ://

13. S:t Tomas blev apostel sen,
for ända bort till Indien.
Hans kamp var inte oavgjord,
//: han gick i tro på Herrens ord ://

fredag 16 december 2022

Låt barnen komma till mej och hindra dem inte


1. "Låt barnen komma till mej
och hindra dem inte,
Guds rike är till för dem."
Ja, vi vill komma till dej, vår Jesus,
som tar emot oss,
och vi ska sjunga och vi ska leka
och vi ska lära och vi ska växa
här i din kärleks ljus!

2. "Låt barnen komma till mej
och hindra dem inte,
Guds rike är till för dem."
Ja, de ska komma till dej, vår Jesus,
som gav oss löftet:
din nåd och godhet ska följa med dem
igenom livet. Idag och alltid
ska du välsigna dem!